slideshow-04.jpg
slideshow-06.jpg
slideshow-01.jpg
slideshow-02.jpg
slideshow-03.jpg
slideshow-07.jpg
slideshow-05.jpg
previous arrow
next arrow

1. SKRIFTLIG SAMTYKKE

Husdyrhold i borettslaget tillates kun med styrets skriftlige samtykke. Skriftlig søknad må sendes i god tid for bestilling/anskaffelse. Eget søknadskjema for Barkaleitet borettslag skal benyttes.

2. REGISTRERING

Husdyret skal registeres med navn og evntuelt registreringsnummer, rase, alder, kjønn og anskaffelsesdato. Dette påføres borettslagets eget søknadsskjema. Det tillates kun ett husdyr pr. leilighet. Tillatelsen bortfaller når dyret dør/avlives/bortplasseres. 

3. VALPEKURS

Når det gjelder hundehold, er det et krav (obligatorisk) at hund + eier skal gjennomgå følgende kurs:

Valpekurs innen hunden er 6 mnd.  med NKK-godkjent instruktør (trinn 1) 

Kursvarighet min. 16 timer.

Kursinnhold er bl.a. :

  • Kontakttrening
  • Lover og regler vedr. hundehold
  • Sosial trening hund/hund og hund/menneske
  • Hvordan fungerer en hunds psyke
  • Hva ”sier” hunden
  • Grunnleggende metoder for innlæring og grensesetting

Nybegynnerkurs innen hunden er 1 - ett-  år med NKK–godkjent instruktør (trinn 1) 

Kursvarighet min. 16 timer.

Kursinnhold er bl.a. :

  • Fortsettelse av valpekurset
  • Deltakerne lærer å bruke innlæringsmetoder i praksis
  • Innlæring av elementære lydighetsøvelser
  • Avsluttes med apellmerkeprøve.

 

4. LUFTING

Husdyret skal alltid holdes i bånd utendørs. Barn under 12 år skal ikke lufte dyret uten voksent følge. Husdyret skal under ingen omstendigheter forlates alene.

5. ETTERLATENSKAPER

Dersom husdyret etterlater seg ekskrementer på borettslagets eiendom, er eieren ansvarlig for at dette fjernes omgående.

6. SJENANSE OG ULEMPE

Husdyret skal ikke være til sjenase for naboer eller volde ulempe for disse. Eier har ansvar for at dyret opptrer rolig og ikke truende på noen måte overfor andre beboere. Lufting skal ikke skje på borettslagets område, herunder lekeplasser.

7. KONTAKT NABOER FØR SØKNAD

Før styret kan behandle søknaden skal naboene (som bor i samme oppgang som søker) ha mulighet til å utttale seg om dyreholdet kan være til ulempe for dem.

8. BRUDD PÅ REGLEMENT

Dersom overnevnte regler ikke overholdes får eier skriftlig advarsel. Overholdes reglene fortsatt ikke, vil dette bli betraktet som et brudd på husordensreglene og tillatelsen kan inndraes. Eventuell fjerning/bortplassering av husdyret skjer for eiers regning. Brudd på reglene kan videre før til oppsigelse av leieforholdet med 1- en – måneds varsel i henhold til leiekontaktens paragraf 13.

9. PASS AV HUSDYR

Punkt: 1-4-5-6-7-8 gjelder ved anskaffelse av husdyr. Samme skal fylles ut ved pass av husdyr

 

Last ned regler om Husdyrhold

Last ned søknadskjema for husdyr

VAKTMESTER

Illustration of a happy plumber, mechanic or handyman in work clothes holding a spanner and giving thumbs up 

Tlf  901 97 457

Om det ikke haster foretrekkes kontakt via SMS eller mail

KONTAKT STYRET

Her kan du kontakte styret eller sende inn saker

VED BRANN


1. REDDE

2. VARSLE (ring 110)

3. SLOKKE

Se Branninstruks


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Barkaleitet borettslag

Kontakt

Styreleder: styreleder@barkaleitet.no 

Organisasjon

Organisasjonsnr. 953882906


Innhold © Barkaleitet borettslag. Webdesign © 2023 av Web Norge