slideshow-04.jpg
slideshow-06.jpg
slideshow-01.jpg
slideshow-02.jpg
slideshow-03.jpg
slideshow-07.jpg
slideshow-05.jpg
previous arrow
next arrow

 

1. ALMINNELIGE ORDENSREGLER

Bruk leiligheten slik at andre ikke sjeneres. 

Uro/bråk i leiligheten og bo- området skal unngåes fra kl. 22.00 – 06.00. Musikkøvelser, banking og borring kan bare skje i tidsrommet kl. 07.00 – 20.00 på hverdager. Lørdag 09.00 – 18.00. Søndag skal det ikke borres og bankes. Det påkes her speseilt at vaskemaskiner og tørketromler IKKE skal benyttes etter kl. 23.00.

 

2. BALKONGER

Balkonger/ vinduer skal ikke brukes til risting av tøy eller sengeklær. Tøy og sengeklær skal ikke henges ut gjennom vinduer. Klesvask skal ikke henges på rekkverket og blomsterkasser skal henges på innsiden. Det skal ikke lages nye hull i oppheng av gjennstander eller blomster på balkongveggene. Evt. kan skruene som allerede er i veggene brukes.

Grilling kun tillatt med elektrisk- eller gassgrill.

Ved røyking på balkongen skal aksebeger benyttes for å slippe at aske faller ned til naboen. Egne renner holdes fri for løv og andre ting som kan stoppe for vannet.

Snø må holdes vekke fra skyvedøren grunnet vann ved snøsmelting. Trelisten ved terassen døren må hver beboer vedlikeholde selv med beis eller olje, slik at listen ikke sprekker og det blir lekkasje inn i leiligheten. Det må søkes styret ved evt. anskaffelse av boblebad/basseng etc. på terrassen.

 

3. RENHOLD

Det er beboernes ansvar å holde kjellerboder/garasjeplasser ryddige og rene.

 

4. GANGER

Personlige ting skal ikke plasseres i oppgangene uten at det er enighet med de andre i etasjen. Heller ikke sykler, ski, akebrett osv. Grunnen for dette er brannsikkerhet, at vaskebyrå skal kunne få gjor jobben skikkelig og ikke være til sjenanse for naboene.

Reklame fra postkassene skal ikke legges igjen i gangen. Dette må den enkelte kaste selv.

 

5. BILPLASSER OG GARASJEANLEGG 

Parkering og øvrig ferdsel med bil i bo området skal kun skje på en forsvarlig måte og i h.h. til skilt og vei merking. Bilen må ikke stikke uti felles kjørebane. Biler som ikke er i bruk, skal ikke bli stående over lengre tid på parkeringsplassen ute. Det er ikke anledning å parkere hengere av enhver art,  campingvogner eller bobiler. Unntak kan gjøres for kort tid. Kontakt styreleder på forhånd.

Ved leie av garasje til andre andelshavere i borettslaget skal styret ha beskjed.

Ved fremleie (leie til noen som ikke bor i borettslaget) skal det søkes styret om godkjenning før dette eventuelt kan gjøres. Dette pga tilgang blir gitt andre enn andelshaver, derfor skal det godkjennes

Brann sikkerhet i garasjeanlegg. Se vedlegg

  

6. DYREHOLD

Det er ikke tillatt å anskaffe hund eller katt uten styrets sammtykke. Det brukes her eget skjema for søknad. Viser til vedlegg om regler for husdyrhold i Barkaleitet Borettslag.

 

7. BAD WC OG LEDNINGER

Alle rom må holdes oppvarmet slik at vannet i ledninger ikke fryser. Det må ikke kastes uvedkommende ting i klosettet, og det må bare brukes toalettpapir. Det elektriske anlegget i leiligheten er andelshaver ansvar, og det er andelshavers ansvar å passe på at dette til enhver tid ikke er til fare for beboere og bygninger.

Se vedlegg for brukerveiledning for våtrom.

Stoppekranen til vann finner du merket i taket i fellesgangen utenfor inngangsdøren din. Må du stenge vannet må takplaten skyves til side. Gjør deg kjent med dette i tilfelle uhellet er ute.

NB. Kranene på de gamle rørene under kjøkkenbenken eller toalettet MÅ ikke røres.

 

8. HEIS

Dørene skal ikke blokkeres, da kan heisen stoppe. Hvis dette forekommer - SKAL vaktmester evt. styremedlemmer kontaktes. Man skal ikke kontakte heismontør selv i slike tilfeller.

 

9. SØPPEL

Søppel skal kastes i bossug. Grå luke for vanlig husholdningsavfall, og blå luke for papir.

Det må ikke kastes brennede gjenstander, oljeavfall, malingsrester og annet boss som skal behandles etter spesielle regler i lukene. Når andelshaver sender andre med søppelet er det andelshavers ansvar å påse at søppelet havner i bossuget, og ikke blir lagt utenfor dem.

Vi har egne containere for innsamling av papp og plast plassert på parkeringsplassen.

 

10. BRANNINNSTRUKSEN

Beboernes forplikter seg til å sette seg inn i branninstruksen. Denne finnes på vår hjemmeside og på oppslag i første etasje i alle oppganger

 

11. MELDINGER OG HENVENDELSER

Meldinger fra borettslagets styre eller Vestbo til andelseierene ved rundskriv eller oppslag, skal gjelde på samme vis som husordensreglene. Henvendelser til styret i borettslaget vedrørende husordensreglene skal skje skriftlig.

 

12. LEIEKONTRAKTEN

Det vises for øvrig til leiekontrakten som inneholder bestemmelser om plikter og ansvar, og det   vises særlig til kontraktens bestemmelser om husleiebetaling og indre vedlikehold av     leiligheten. Ved fremleie skal søknad sendes til styret i borettslaget.

 

Last ned husordensregler

VAKTMESTER

Illustration of a happy plumber, mechanic or handyman in work clothes holding a spanner and giving thumbs up 

Tlf  901 97 457

Om det ikke haster foretrekkes kontakt via SMS eller mail

KONTAKT STYRET

Her kan du kontakte styret eller sende inn saker

VED BRANN


1. REDDE

2. VARSLE (ring 110)

3. SLOKKE

Se Branninstruks


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Barkaleitet borettslag

Kontakt

Styreleder: styreleder@barkaleitet.no 

Organisasjon

Organisasjonsnr. 953882906


Innhold © Barkaleitet borettslag. Webdesign © 2023 av Web Norge