slideshow-04.jpg
slideshow-06.jpg
slideshow-01.jpg
slideshow-02.jpg
slideshow-03.jpg
slideshow-07.jpg
slideshow-05.jpg
previous arrow
next arrow

Barkaleitet borettslag består av 5 blokker (A-E) med til sammen 215 leiligheter. Det er 20 leilighetstyper og størrelse varierer fra 41,8 til 126 kvm. Under blokkene er det i alt 180 garasjeplasser. I borettslaget er deten stor og en mindre lekeplass.

Navnet Barkaleitet har sin opprinnelse frabarking av tømmer, og stedsnavnet kommer av at det var på dette "leitet" at barkingen fant sted. Opprinnelig lå det to bolighus her. De første beboerne flyttet inn høsten 1977. Borettslaget er tilknyttet Vestbo.

 

Slik har vi organisert oss i borettslaget 

I Barkaleitet borettslag har vi forskjellige utvalg som skal sørge for at alt fungerer som det skal. Utvalget dekker ulike behov som beboerne har. I dag har vi følgende utvalg:

 

Styret

Styret har ansvaret for den daglige driften av borettslaget unntatt forretningsførselen - som utføres av Vestbo. Styret velges av generalforsamlingen, som består av borettslagets medlemmer. Generalforsamlingen holdes årlig i april/mai, og senest siste i juni.

 

Dugnadsutvalget

Barkaleitet består av 5 blokker, der vi har 2 dugnadsledere pr blokk. Det kalles ut til dugnad med oppslag på infotavlene i hver oppgang. Dugnadslederne har kontakt med styret gjennom dugnadsansvarlig som sitter som styremedlem i styret.

Med dugnadsarbeid menes vedlikehold av grøntanlegg og fellesareal, gjennomføring av St.Hans arrangement osv.

 

Tillitsmann

Hver oppgang har en tillitsmann. Oppgavene er beskrevet i Tillitsmannsinnstruks. 

 

VAKTMESTER

Illustration of a happy plumber, mechanic or handyman in work clothes holding a spanner and giving thumbs up 

Tlf  901 97 457

Om det ikke haster foretrekkes kontakt via SMS eller mail

KONTAKT STYRET

Her kan du kontakte styret eller sende inn saker

VED BRANN


1. REDDE

2. VARSLE (ring 110)

3. SLOKKE

Se Branninstruks


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Barkaleitet borettslag

Kontakt

Styreleder: styreleder@barkaleitet.no 

Organisasjon

Organisasjonsnr. 953882906


Innhold © Barkaleitet borettslag. Webdesign © 2023 av Web Norge