Automatiske dører


Inngangsdøren og døren fra kjellegang inn til garasjen er automatiske. Du åpner døren ved å holde den blå delen på nøkkelen inntil den hvite boksen ved døren. For gatedøren er denne plassert på venstre side av døren.  

For inngang til garasjen er boksen plassert på venstre siden av åpningen til trappeoppgang.  

  

Når du trenger å ha gatedøren stående åpen

 

Noen ganger kan det være nødvendig å ha gatedøren stående åpen. Men da skal vi ikke sette en sperre for den - da det vil ødelegge mekanismen.

 

Gjør følgende:

Over døren er en pumpe som åpner døren elektronisk. Finn bryteren som sitter bak antennen (se bildet til høyre)

 

Når døren settes åpen  -  sett bryteren på I (trykk inn oppe).

Når døren lukkes igjen -  sett bryteren på II (trykk inn nede). 

 

 

 

OBS

Vi må heller ikke sette sperre for heisdør eller døren ut til garasjen.

 

 

 

VAKTMESTER

 

Tlf  901 97 457

Om det ikke haster foretrekkes kontakt via SMS eller mail

KONTAKT STYRET

Her kan du kontakte styret eller sende inn saker

VED BRANN


1. REDDE

2. VARSLE (ring 110)

3. SLOKKE


Se Branninstruks