Brannsikkerhet i boder og garasjeanlegg

OPPBEVARING AV GASSER

Direktoratet for Sivilt Beredskap (Sivilforsvaret) og Bergen Brannvesen har laget forskrifter for oppbevaring av gasser, og hva vi kan ha i garasjen. Disse reglene har styret i Barkaleitet Borettslag valgt å følge. 

  • Det er ikke tillatt å lagre brannfarlig materiale, som gass, rødsprit og sprayflasker med brannfarlig drivgass, i garasjen, i kjellerbod eller loftsbod. Mange av disse gassene er tyngre enn luft, og vil legge seg på bakken/gulvet ved en eventuell lekkasje og utgjøre stor brannfare.
  • Kun bilens faste tilbehør, som dekk, takboks o.l. kan oppbevares i garasjen. Det skal holdes ryddig og rent, samt fritt for boss og annet brennbart avfall. Det er ikke tillatt å montere hyller og skap i garasjen, da det er vanskelig å ha oversikt over hva som lagres. 
  • Du kan oppbevare maksimalt to gass-flasker hver på 11 kilo per bolig,i leiligheten eller på terrassen. Det viktig at de lagres stående  og stabilt, og ikke utsettes for varme eller sterk sol.
  • Mindre gassbeholdere som f. eks. primus - kan vi lagre inntil 4 beholdere av i leiligheten - men ingen på loft, kjellerbod eller garasje

 

Riktig oppbevaring av gass: (fra Sivilforsvaret)

  • Oppbevar gassbeholderen alltid stående, på et stabilt underlag.
  • Gassbeholdere skal oppbevares i skap med god lufting.
  • Om du oppbevarer gass ute, må skapet i tillegg være av ikke brennbart materiale. F.eks. metall.
  • Det skal være god avstand til antennelseskilder.
  • Flaskene må ikke utsettes for varme eller sterk sol.
  • Gass skal aldri oppbevares i kjelleren, eller boder på loft og kjeller.

 

Last ned Brannsikkerhet i boder og garasjeanlegg