Nøkler

Mistet nøkkel

Har en mistet eller ikke finner en nøkkelen igjen, må det gis beskjed til vaktmester slik at han kan koble fra nøkkelen, slik at den ikke kan brukes ved boksen ved hovedinngang og garasjen. 

Trenger en å bli innlåst i leiligheten, har borettslaget inngått avtale med Securitas. Denne kostnaden må beboeren selv betale.

Dette innebærer følgende for deg som beboer:

  • Alle beboere som er registrert i beboerlisten, kan ved behov for innlåsing 24 timer i døgnet.
  • Du ringer da bomiljøvekteren på tlf. 55 28 28 00
  • Før innlåsing kan utføres vil vekter be om å få se gyldig legitimasjon fra den enkelte beboer.
  • Dette vil igjen bli kontrollert mot beboerlisten som vekter har med på stedet, før innlåsing blir foretatt.

Last ned skriv fra Securitas 

 

Bestille nøkler

Ved behov for ekstra nøkkel, ta kontakt med Vestbo på tlf. 55 30 96 00.Du vil få beskjed når nøkkelen er ferdig og den blir sendt i postoppkrav.

Når ny nøkkel er mottatt må vaktmester kontaktes, slik at han kan programmere/aktivere nøkkelen.

 

Vedlikehold av nøklene

Alle nøklene har en mengde nedslipte spor. Disse bør rengjøres av og til. Bruk en gammel tannbørste såpe og vann. NB! Ikke få vann på den blå delen, den inneholder elektronikk som kan bli skadet.

 

Garasjeåpnere

Trenger du garasjeåpner eller har problem med denne, ta kontakt med vaktmester

VAKTMESTER

 

Tlf  901 97 457

Om det ikke haster foretrekkes kontakt via SMS eller mail

KONTAKT STYRET

Her kan du kontakte styret eller sende inn saker

VED BRANN


1. REDDE

2. VARSLE (ring 110)

3. SLOKKE


Se Branninstruks