Ventilasjon

Det er installert felles ventilasjonsanlegg i blokkene. Anleggene har varmegjenvinning. 

Ventilasjonsanleggene er plassert på loft med kanaler som suger ut luft fra kjøkken, toalett og bad - og tilfører frisk temperert luft til stue og soverom i hver leilighet. Ventilene i leilighetene er justert på den luftmengde den enkelte leilighet skal ha, og må ikke blokkeres eller endres.

Det er kun 5. etasje som har ventilator uten motor som er koblet til anlegget.

 

Leiligheter fra 1. til 4. etasje må ikke koble ventilator til utsugsventil, da det resulterer i ubalanse i ventilasjonen og kan føre til matlukt i andre leiligheter. For å unngå matlukt i leilighetene, er det nødvendig å skifte filtrene i kjøkkenventilatoren. Aktivkull-filter må skiftes fire til fem ganger i året, og fettfilter (ofte metallgitter) skal vaskes ved behov eller ca. 2 ganger pr måned.

Ventilasjonsanleggene går døgnkontinuerlig med varierte luftmengder etter behov. De blir jevnlig kontrollert, og filtre skiftes.

VAKTMESTER

 

Tlf  901 97 457

Om det ikke haster foretrekkes kontakt via SMS eller mail

KONTAKT STYRET

Her kan du kontakte styret eller sende inn saker

VED BRANN


1. REDDE

2. VARSLE (ring 110)

3. SLOKKE


Se Branninstruks