Styret i Barkaleitet Borettslag har vedtatt å øke finanskostnadene og kabel-tv avgiften fra 1.1.2018.

For leilighetene i 1.-4. etg. blir økningen på +5,5%. Fra 2018 betales det nå renter og fulle avdrag på alle lån.

For leilighetene i 5.etg. blir økningen på +12,6%. Tidligere års overskudd er nå brukt opp og leien er tilbake på riktig nivå for å dekke faktiske lånekostnader pr år.

 

Kabel-tv avgift økes med 50,-  til kr. 278,- pr. mnd.

 

Vennlig hilsen

Vestbo BBL
Autorisert regnskapsførerselskap for styret i Barkaleitet Borettslag

Tone Lilletvedt
Regnskapssjef/aut.regnskapsfører
Vestbo