Henting av de røde julesekkene vil skje fredag 29. desember

Sekkene skal plasseres ved påkoblingspunkt for bossug. Henting vil skje i løpet av dagen, så du bør sette den ut dagen i forveien.