Det vil komme containere i borettslaget mandag 7. mai 2018. 

Disse er som vanlig ment for å kaste gammelt skrot som du ønsker å kvitte deg med. 

Men du kan ikke kaste alt i containeren! Se vedlagte skriv om hva du ikke må kaste her! 

 

Containerne blir hentet fredag 11. mai 2018