Torsdag og fredag forrige uke kalte Vaktmester inn til stordugnad. Sammen med grunneierne ovenfor traktorgarasjen skulle området ryddes

Felling av trær

Som sikkert de fleste av dere har registrert, ble det før helgen satt i gang med stordugnad på feltet bak A-blokken. Eierne av området, de 4 eneboligene ovenfor,  var blitt enig med Barkaleitet Borettslag om å rydde litt i området. Grunnen til dette var at trærne slik de stod representerte en stor risiko. Et par av dem var i ferd med å falle over strømledningene, andre var ustabile og kunne falle over veien ved et skikkelig uvær. Det er bare noen få uker siden nettopp ett av trærne falt over veien. Heldigvis uten at noen eller noe kom til skade.

Her ser vi to av dugnadsgjengen i full sving med motorsagen.

Det hele var en omfattende jobb, og både vi og grunneierne er glad for det som er gjort. Området har blitt som "nytt". Lyset kommer til og området er blitt langt mer åpent.

Gratis ved

Det er grunneierne som eier veden, men de har gitt beskjed om at her er det bare å forsyne seg. Det er masse å ta av.

Vi vil etterhvert flytte det som ikke er hentet til ballplassen nedenfor C-blokken.

Dugnadsgjengen

Vi må rette en stor takk til de 9-10 beboere som stilte opp til en våt og kald jobb. Alle greiner ble til bark etterhvert som trær ble felt. Denne skal fordels litt og bli liggende. Veien ble kostet og shinet opp.

Jan Inge Aarlie stilte med betasuppe til lunsj, den ikke bare smakte godt, men den gjorde godt også. 

Takk alle sammen for jobben.