Som kjent har vår nabo Rolland Borettslag planer om å bygge på en ekstra etasje. Vi har her lagt inn link til denne saken som ligger hos Bergen Kommune.

 

Merknadsfrist for saken er: 26. februar 2019.

Styret i Barkaleitet Borettslag vil sende inn protest. Dette vil gå på sol, lys og innsyn.