Da er årets generalforsamling ferdig, og protokoll er utlevert til alle. Dette var første gang

vi hadde en digital generalforsamling, og vi får se om dette vil bli fremtiden, eller om det blir møte i lokalet neste år. Det vi ser er at det var flere som stemte på denne måten, og det vi hører er at flere ville stemme, men fikk det ikke til å fungere. Alt i alt en positiv erfaring, og så er der noe å rette på.

Nytt styre

Nytt styre har konstituert seg, og vil ha følgende sammensetning:

Grethe Stang, styreleder, Margunn Pletten, nestleder og dugnadsleder, Alfred Bringsvor, vedlikehold, Erling Minde, kasserer.

Som nye varamedlemmer ble valgt inn:

Tone Joensen, sekretær til styret og Leif Aspen, vedlikehold.

Valgkomiteens innstilling til styre ble valgt inn. Vi takker for støtten alle ga. Nye lister med kontaktinformasjon blir hengt opp i 1. etasje.

St. Hans

Årets feiring  i borettslaget utgår på grunn av smittefaren. Styret vil ikke ta ansvar for et så stort og åpent arrangement, med de restriksjoner som følgelig er pålagt. Dette er synd, men slik er det blitt. Vi får satse på at vi kan feire neste år.

GET

GET leverer ut ny dekodere og rutere for internett i disse dager. Vi vil minne dere på at det er viktig at dere går gjennom fakturaen dere får fra GET, den burde kunne unngår for de aller fleste.

Ellers er det viktig å merke seg at det skal ikke kastes store ting i bossuget. Det koster "skjørt" å få det fjernet. Heller IKKE skal det mates fugler fra terrassene på noen måte.

STYRET ØNSKER ALLE EN GOD SOMMER


VAKTMESTER

 

Tlf  901 97 457

Om det ikke haster foretrekkes kontakt via SMS eller mail

KONTAKT STYRET

Her kan du kontakte styret eller sende inn saker

VED BRANN


1. REDDE

2. VARSLE (ring 110)

3. SLOKKE


Se Branninstruks