slideshow-04.jpg
slideshow-06.jpg
slideshow-01.jpg
slideshow-02.jpg
slideshow-03.jpg
slideshow-07.jpg
slideshow-05.jpg
previous arrow
next arrow

Som alle nå er kjent med er vi inne i en travel periode med flere store prosjekter som skal startes opp i denne måneden.

NYTT BRANNVARSLINGSSYSTEM

Her blir det oppstart 6. desember i nr 1 og nr 3. Det vises til separat informasjonsskriv som er delt ut til samtlige om tidspunkt med mer. Det er forventet at de bruker 2-3 uker på arbeidet. Det trenges tilgang til leiligheten din i ca 15 minutter.

ELBIL LADING

Fra 01.01.2022 er det lovpålagt å legge forholdene tl rette slik at alle beboere kan få enkel tilgang til lading av bil. Vi har engasjert Ohmia Charge AS til å forestå dette for oss. Det blir oppstart på dette prosjektet tidlig i januar, og forventes avsluttet i april. Inntil da vil de som har elbil bruke det de har. Betaling via husleien bortfaller etter 31. desember i år. Ved overtagelse av nytt system vil det bli gjort en avregning for strømforbruk i 2022 for det gamle systemet og faktura sendes.

NØKKEL OMKODING

Også på dette prosjektet vil det bli oppstart i januar. Ytterligere informasjon vil komme.

STRØMMEN ER DYR

Det settes stadig nye prisrekorder på strøm i disse dager. Og det forventes høye priser utover vinteren og våren 2022. I denne sammenheng har styret inngått en  prisavtale med vår leverandør for strømmen til borettslaget. Avtalen vil begrense effekten for oss ved av en prisoppgang.

JULEN NÆRMER SEG

Vi vil igjen be dere om å holde det ryddig i fellesarealene i oppgangene. Personlige ting skal oppbevares i leiligheten eller i boden. En forutsetning for å få oppgangen vasket er at den er ryddig. Og det er viktig for brannsikkerheten.

 

VI ØNSKER DERE ALLE EN GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR!

 

Bergen, 01.12.2021

STYRET

VAKTMESTER

Illustration of a happy plumber, mechanic or handyman in work clothes holding a spanner and giving thumbs up 

Tlf  901 97 457

Om det ikke haster foretrekkes kontakt via SMS eller mail

KONTAKT STYRET

Her kan du kontakte styret eller sende inn saker

VED BRANN


1. REDDE

2. VARSLE (ring 110)

3. SLOKKE

Se Branninstruks


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Barkaleitet borettslag

Kontakt

Styreleder: styreleder@barkaleitet.no 

Organisasjon

Organisasjonsnr. 953882906


Innhold © Barkaleitet borettslag. Webdesign © 2023 av Web Norge