TV og Internett fra Telia har de siste månedene vist et prekært behov for oppgradering.

Barkaleitet har sammen med Telia blir enig om å oppgradere eksisterende coax kabel, og noe nytt utstyr. Det er beregnet gjenbruk av installasjonskablene, men Telia har måttet teste ut nytt utstyr i denne forbindelse. Forutsatt at testinstallasjonene går som planlagt, vil Telia starte oppgraderingen i uke 46, dvs fra mandag 14 nov.. Telia kommer tilbake med en oversiktlig plan for utbyggingen.

TV og internett

Styret vil nå gå ut og hente inn tilbud på TV og internettleveranser

El-bil ladere

De som har utendørs el-bil lader kan nå få en låsebrikke hos Vaktmester

Vedlikehold

Styret oppfordrer alle til å vaske glasskarmene/beslagene (de gule) på baksiden


VAKTMESTER

 

Tlf  901 97 457

Om det ikke haster foretrekkes kontakt via SMS eller mail

KONTAKT STYRET

Her kan du kontakte styret eller sende inn saker

VED BRANN


1. REDDE

2. VARSLE (ring 110)

3. SLOKKE


Se Branninstruks