slideshow-04.jpg
slideshow-06.jpg
slideshow-01.jpg
slideshow-02.jpg
slideshow-03.jpg
slideshow-07.jpg
slideshow-05.jpg
previous arrow
next arrow

Ventilasjonssystemet

Vi har hatt inspeksjon av ventilasjonssystemet, og det ble avdekket et stort behov for snarlig rensing. Det ble registrert mys støv, fett og avleiringer. Dette var ikke budsjetterte utgifter for 2022, og vi har ikke anledning til å ta det over driften da vi allerede har gjennomført en stor oppgradering av låssystemet. For å finansiere dette blir vi derfor nødt til å foreta en engangsinnbetaling over husleien. Dette skjer ved at husleien for oktober måned økes med gjennomsnittlig 950 kr pr leilighet. Utgiften fordeles etter boligbrøken, og nøyaktig beløp for din leilighet finner du på "min side" på Vestboportalen.

Dette angår hver enkelt sitt inneklima og vi regner med forståelse forvenne utgiften.

 

Trege nøkler/låser

Hvis nøkkelen din eller låsen inn til leiligheten begynner å bli litt treg, vennligst kontakt Vaktmester snarest før låsen går i stå.

 

Papp container

Vær OBS på følgende: KUN Papp skal i denne containeren! IKKE papir.

Det vises forøvrig til tidligere info om bruk av bosssug.

BIR har meddelt oss at siden vi fikk PAPP container har bossug vært nesten tomt for PAPIR. Dette blir helt FEIL.

Vi har nå bestilt tømming av papp container annenhver uke slik at kapasiteten skal være rikelig stor for for PAPP.

 

 

Hilsen Styret

Ulset 25.08.2022

 

 

VAKTMESTER

Illustration of a happy plumber, mechanic or handyman in work clothes holding a spanner and giving thumbs up 

Tlf  901 97 457

Om det ikke haster foretrekkes kontakt via SMS eller mail

KONTAKT STYRET

Her kan du kontakte styret eller sende inn saker

VED BRANN


1. REDDE

2. VARSLE (ring 110)

3. SLOKKE

Se Branninstruks


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Barkaleitet borettslag

Kontakt

Styreleder: styreleder@barkaleitet.no 

Organisasjon

Organisasjonsnr. 953882906


Innhold © Barkaleitet borettslag. Webdesign © 2023 av Web Norge